Ανοσολογία & Κυτταρική Βιολογία

Στο Τμήμα Ανοσολογίας και Κυτταρικής Βιολογίας εκτελούνται:

A) Κυτταρομετρία Ροής:

 • Ανοσοφαινοτυπική ανάλυση - τυποποίηση υποπληθυσμών λεμφοκυττάρων περιφερικού αίματος.
 • Διερεύνηση χρόνιας λευχαιμίας.
 • Ανίχνευση του λευκοκυτταρικού αντιγόνου HLA-B27.
 • Ανίχνευση αντιπατρικών αντισωμάτων
 • Μέτρηση απόπτωσης σπέρματος, προσδιορισμός κατακερματισμού DNA σπερματοζωαρίων (DNA Fragmentation Index, DFI), μέτρηση δεικτών οξειδωτικού stress σε δείγμα σπερματος.
 • Ανίχνευση μολυσματικών παραγόντων (Chlamydia trachomatis, CMV, HSV1/2) σε δείγμα σπέρματος (SPI testΤΜ).
 • Ανίχνευση σε τραχηλικό επίχρισμα του χλαμυδίου (Chlamydia trachomatis).
 • Μέτρηση της κυτταροτοξικής δράσης των ΝΚ κυττάρων.
 • Προσδιορισμός κυτταροκινών για μέτρηση του λόγου Th1/Th2 λεμφοκυττάρων.
 • Προσδιορισμός CD34+ κυττάρων σε ομφαλοπλακουντιακό αίμα.
 • Ανίχνευση του αντιγόνου ESAT-6 για τον προσδιορισμό περιστατικών φυματίωσης.

Β) Ειδικές πράξεις και εξετάσεις υπογονιμότητας και παλινδρομήσεων:

 • Παρασκευή εμβολίου αντιπατρικών.
 • Μεικτή λεμφοκυτταρική καλλιέργεια για επιλογή δότου αντιπατρικού εμβολίου.
 • Θρομβοελαστόγραμμα για άμεση παρακολούθηση των παραμέτρων πήξης και ινωδόλυσης.
 • Σπερμοδιάγραμμα

 

Yπεύθυνος Εργαστηρίου Ανοσολογίας και Κυτταρικής Βιολογίας
Βασίλης Τσιλιβάκος, MD, PhD
Ιατρός Παθολογοανατόμος, Ανοσολόγος

Πρωτοπορία

Οι επιτυχίες του τμήματος διερεύνησης της γυναικείας και της ανδρικής υπογονιμότητας καθιέρωσαν από νωρίς το συγκεκριμένο ιατρείο και στην συνέχεια το γυναικολογικό ιατρείο του κέντρου.

Επικοινωνία

Λεωφόρος Μεσογείων 246 Χολαργός (παράδρομος Μεσογείων, πάνω από τράπεζα Πειραιώς, δίπλα στο μετρό Χολαργού)

2106544444, 2106981350, 2106981370, 2106981332, 2106981335
(fax) 2106996870

Search