Χρωμοσωμικός Ελεγχος της Γυναίκας και του Εμβρύου

Μεγάλο ποσοστό περιστατικών με αποβολές ή παλίνδρομες κυήσεις οφείλεται σε καρυοτυπικές (χρωμοσωμικές) αιτίες των οποίων η προσέγγιση γίνεται με την εξέταση Καρυοτυπικής Ανάλυσης Περιφερικού Αίματος των Γονέων Ή Κυττάρων του Εμβρύου.

Αναφέρεται ότι οι καρυοτυπικές ανωμαλίες των εμβρύων υπερβαίνουν το 50 % των αυτόματων αποβολών πρώτου τριμήνου. Όμως τις περισσότερες φορές δεν γίνεται διαγνωστική απόξεση και έτσι δεν λαμβάνεται υλικό για εξέταση Καρυοτυπικής Ανάλυση Προϊόντων Αποβολής. Έτσι κι αλλιώς, στις περιπτώσεις αυτές η φύση ενεργεί σωστά, απορρίπτοντας τα έμβρυα και προφυλάσσοντας αποτελεσματικά τον πληθυσμό από την δημιουργία εκ γενετής προβληματικών οργανισμών. Οι εγκυμοσύνες αυτές δεν σώζονται. Συνήθως αφορούν γυναίκες μεγάλης ηλικίας και δεν υπάρχει προληπτικός τρόπος να μην επαναληφθούν.

Οι καρυοτυπικές ανωμαλίες των υποψηφίων γονέων με τις χρωμοσωμικές μεταθέσεις ή άλλες συναφείς αλλοιώσεις αποτελούν σημαντικό τμήμα στη διερεύνηση του ζεύγους τόσο σε ιστορικό υπογονιμότητας, όσο και για θέματα παλίνδρομων κυήσεων. Συνήθως στα ζευγάρια αυτά προτείνεται ο προεμφυτευτικός των εμβρύων με διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για αποκλεισμό των μη φυσιολογικών εμβρύων.


 Χρωμοσωμικός Έλεγχος Γυναίκας/Ζεύγους
  • Καρυότυπος  περιφερικού αίματος γυναίκας
  • Καρυότυπος  περιφερικού αίματος ζεύγους

Χρωμοσωμικός/Γενετικός Έλεγχος Εμβρύου
  • Καρυότυπος αμνιακού υγρού/χοριακών λαχνών
  • Καρυότυπος αμνιακού υγρού/χοριακών λαχνών, QF-PCR, ανίχνευση μετάλλαξης delF508
  • Καρυότυπος αμνιακού υγρού/χοριακών λαχνών, QF-PCR, ανίχνευση μετάλλαξης delF508 και MLPA 21 (ανίχνευση 21 μικροελλείψεων ή μικροδιπλασιασμών)
  • NIPT - Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος από το αίμα της μητέρας

Πρωτοπορία

Οι επιτυχίες του τμήματος διερεύνησης της γυναικείας και της ανδρικής υπογονιμότητας καθιέρωσαν από νωρίς το συγκεκριμένο ιατρείο και στην συνέχεια το γυναικολογικό ιατρείο του κέντρου.

Επικοινωνία

Λεωφόρος Μεσογείων 246 Χολαργός (παράδρομος Μεσογείων, πάνω από τράπεζα Πειραιώς, δίπλα στο μετρό Χολαργού)

2106544444, 2106981350, 2106981370, 2106981332, 2106981335
(fax) 2106996870

Search