Το Διαγνωστικό και Ερευνητικό Εργαστήριο LOCUS MEDICUS ΑΙΕ δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας από το 1996. Σήμερα λειτουργεί σαν Ανώνυμος Ιατρική Εταιρεία με έδρα στον Δήμο Χολαγού-Παπάγου επί της Λεωφόρου Μεσογείων 246. Η Εταιρεία λειτουργεί με Άδεια Ίδρυσης και Άδεια Λειτουργίας σύμφωνα με το Π.Δ 84/2001 και είναι συμβεβλημένη με ασφαλιστικούς φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου τομέα.

Το 1996 η ιδρυτική επιστημονική ομάδα της εταιρείας LOCUS-MEDICUS, ξεκίνησε την πρώτη ιδιωτική εταιρεία η οποία θα συνδύαζε ισότιμα την παροχή υπηρεσιών υγείας με το αμιγώς ερευνητικό έργο. Στο επίπεδο της κλινικής έρευνας, εισήγαγε στην Ελληνική αγορά (και σε κάποιες περιπτώσεις στην Παγκόσμια) για πρώτη φορά την χρήση τεχνολογίας αιχμής και την τεχνογνωσία νέων (για την εποχή) διαγνωστικών τεχνικών, όπως αυτές της μοριακής παθολογίας, της γενετικής, της κυτταρομετρίας ροής κτλ. Η εισαγωγή των παραπάνω «εμβρυικών» για την εποχή διαγνωστικών εξετάσεων από την LOCUS-MEDICUS, οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις στην μετέπειτα καθιέρωσή τους ως ευρέως χρησιμοποιούμενες εμπορικές εξετάσεις. Έτσι η LOCUS-MEDICUS καθιέρωσε στην συνείδηση του Έλληνα κλινικού ιατρού αλλά και στο ευρύ κοινό, τις νέες αυτές διαγνωστικές εξετάσεις στρώνοντας παράλληλα τον δρόμο και σε ανταγωνιστικές εταιρείες, επιτρέποντας και σε αυτές να διεισδύσουν στον χώρο των εξειδικευμένων εξετάσεων. Παρόλα αυτά, η LOCUS-MEDICUS κατάφερε όχι μόνο να διατηρήσει την θέση του ηγέτη στην συγκεκριμένη αγορά, αλλά και να συνεχίζει να «γεννάει» νέους τρόπους διαγνωστικής προσέγγισης ιατρικών θεμάτων βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις ήδη υπάρχουσες τεχνικές αλλά και εφαρμόζοντας νέες εξετάσεις για πρώτη φορά παγκοσμίως.

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της εταιρείας αποτελεί το γεγονός ότι ανήκει σε εργαζόμενούς της. Είναι πολύ σημαντικό ο εργαζόμενος να αισθάνεται την εταιρία δική του και να θεωρεί την πρόοδό της προσωπική του υπόθεση.

Εργαστηριακός Τομέας

H LOCUS-MEDICUS εκτελεί διαγνωστικές εξετάσεις που αφορούν τους τομείς Μοριακής Παθολογίας-Γενετικής, της Κυτταρογενετικής, της Ανοσολογίας της Αναπαραγωγής και της Κυτταρικής Βιολογίας, καθώς και τους "κλασσικότερους" τομείς της Ιστοπαθολογίας και της Βιοπαθολογίας στα οποία εκτελούνται Μικροβιολογικές, Βιοχημικές, Αιματολογικές, Ορμονολογικές, Ανοσολογικές και Ανοσοϊστοχημικές εξετάσεις. Λειτουργεί επίσης, σύγχρονο ιατρείο υπερήχων όπου εκτελούνται κλασσικές εξετάσεις, διακολπικοί και διορθικοί υπέρηχοι, FNA και εξετάσεις παρακολούθησης της πορείας της κύησης και του εμβρύου.

Όλα τα τμήματα των εργαστηρίων LOCUS MEDICUS έχουν πολυετή εργαστηριακή εμπειρία στο αντικείμενό τους. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στα εργαστήρια του κέντρου μας τα τελευταία 20 χρόνια διεκπεραιώθηκαν περισσότερες από 700.000 εξειδικευμένες εξετάσεις.

Η εταιρία ενδιαφέρεται συνεχώς για την κατάρτιση και την διατήρηση υψηλού επιπέδου του επιστημονικού και τεχνολογικού της προσωπικού. Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι του εργαστηριακού τομέα παρακολουθούν εξειδικευμένα σεμινάρια ή συνέδρια μεταφέροντας νέα γνώση μέσα στην εταιρία. Ακόμη και σε ακριβά συνέδρια η εταιρία δεν διστάζει να χρηματοδοτήσει τη συμμετοχή μελών της ή να ενθαρρύνει την απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων. Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, στην  LOCUS MEDICUS, πραγματοποιούνται διαλέξεις πάνω σε θέματα τρέχοντος ενδιαφέροντος (review), με στόχο την κατανόηση από τους εργαστηριακούς δύο πολύ σημαντικών παραμέτρων: Της κλινικής σημασίας των αποτελεσμάτων και της εκτίμησης του επείγοντος. Καθημερινά γίνονται μεταξύ των τμημάτων, των επιστημόνων και των ερευνητών, συσκέψεις με ανταλλαγή απόψεων σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας, με σκοπό: a) Την απάντηση νέων κλινικών ερωτημάτων, β) την διερεύνηση μείωσης του κόστους των εξετάσεων μέσω ανάπτυξης νέων ή βελτίωσης παλαιότερων τεχνικών και γ) τη βελτίωση της ταχύτητας και της αξιοπιστίας των εξετάσεων που ήδη γίνονται.

Η LOCUS MEDICUS σήμερα (2015) απασχολεί 10 επιστήμονες μεταδιδακτορικού (PhD) και 5 μεταπτυχιακού επιπέδου (Masters). Η συναναστροφή στην καθημέρα πράξη, συνεισφέρει στην ανταλλαγή εμπειρίας από τον έναν στον άλλο, μεταδίδοντας το ύφος και την κουλτούρα των τόπων και των επιστημονικών ιδρυμάτων προέλευσης και θητείας του καθενός.

Η συνεχής διάθεση των επιστημόνων και των ερευνητών για πρόοδο, δεν βρήκε στον δρόμο της εμπόδια από τα οικονομικά και διοικητικά όργανα της εταιρίας για επάνδρωση με εξοπλισμό και ακριβή τεχνολογία που δεν υπόσχετο απόσβεση αλλά θα συμπλήρωνε την κουλτούρα της κοινοπραξίας. Έτσι, ενσωματώθηκαν τεχνολογίες όπως της θρομβοελαστογραφίας, της αλληλούχησης γενετικού υλικού (sequencing), των μικροσυστοιχιών υβριδισμού DNA (DNA microarrays) και κυτταροκαλλιεργιών οι οποίες τελικά απέδωσαν στην ανάπτυξη νέας γνώσης και απόκτησης καινοτόμου εμπειρίας, χρήση της καινοτομίας και διεθνή καταξίωση μέσω αυτής.

Σήμερα, νέες μελέτες που τα αποτελέσματά τους πρόκειται να παρουσιαστούν στον παγκόσμιο στίβο, με σαφή την ιδιότητα του πρωτότυπου και του ωφέλιμου, πρόκειται να εξεταστούν από τα παγκόσμια κέντρα αξιολόγησης πατεντών και να αποτελέσουν με την σειρά τους νέα εργαλεία στην εφαρμογή των επιστημών της υγείας, υλοποιώντας τους αρχικούς στόχους και τις προσδοκίες των ιδρυτών της εταιρίας.

Στην LOCUS MEDICUS έχοντας απόλυτη αίσθηση ευθύνης του εγχειρήματος που πραγματοποιούμε στα δεκαέξι χρόνια της λειτουργίας μας, συνεχίζουμε να υιοθετούμε τις πλέον σύγχρονες μεθόδους στην παροχή υπηρεσιών υγείας και προσβλέπουμε σε μία εποικοδομητική σχέση με τον Έλληνα κλινικό ιατρό αλλά και τον εξεταζόμενο, με στόχο τόσο την ασφάλεια και ακρίβεια της διαγνωστικής προσέγγισης όσο και την πλήρη και ταχύτατη εξυπηρέτηση.

Κλινικός Τομέας

Στην LOCUS-MEDICUS λειτουργεί από το 1996 συμβουλευτικό ιατρείο Διερεύνησης της Υπογονιμότητας όπου κατευθύνεται ο έλεγχος και γίνεται η αξιολόγηση του βαθμού "ανοχής" ή "τοξικότητας" του ενδομητρίου προς το έμβρυο.

Αν και η πρωτοπορία και οι επιτυχίες του τμήματος διερεύνησης της γυναικείας και της ανδρικής υπογονιμότητας καθιέρωσαν από νωρίς το συγκεκριμένο ιατρείο και στην συνέχεια το γυναικολογικό ιατρείο του κέντρου, η LOCUS MEDICUS πλέον στεγάζει έναν αριθμό εξειδικευμένων και μη, κλινικών ιατρείων στον χώρο της, συμπεριλαμβανομένων των ιατρείων Γυναικολογίας, Γενικής Παθολογίας & Οικογενειακής Ιατρικής, Ειδικής Παθολογίας & Ηπατολογίας, Ουρολογίας/Ανδρολογίας κα.

Στην ανάπτυξη της εταιρίας η οποία βασίζεται στην ενσωμάτωση προϊόντων έρευνας στην εργαστηριακή ρουτίνα, κομβικό ρόλο έπαιζαν πάντα οι εκτιμήσεις και οι αξιολογήσεις των κλινικών συναδέλφων, είτε αυτών που δραστηριοποιούνται μέσα στην LOCUS MEDICUS, είτε αυτών που λειτουργούν ως εξωτερικοί συνεργάτες. Ο ρόλος των κλινικών ιατρών ήταν πάντα απαραίτητος στην εκτίμηση της κλινικής σημασίας των νέων δεδομένων που προέρχονται από την έρευνα. Επιπλέον και για αυτούς αποτελεί κίνητρο ο χειρισμός μοντέρνων, χρήσιμων στοιχείων στην καθημερινή τους κλινική πρακτική.

Η λειτουργία των κλινικών ιατρείων σε λειτουργική απόσταση από τα εργαστήρια, παρέχει τη δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης εξετάσεων και στη συνέχεια άμεσης αξιολόγησης στην ίδια επίσκεψη! Αυτό εξοικονομεί επισκέψεις στον ασθενή και σε πολλές περιπτώσεις  καθιστά την αντιμετώπιση του προβλήματος συντομότερη.

Εκτός όμως από την άμεση συνεργασία με τα εργαστήρια και τις ερευνητικές δραστηριότητες της εταιρίας, αποτελεί αυτονόητο πλεονέκτημα η συνεύρεση συναδέλφων πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων και η συνεκτίμηση σε καθημερινό επίπεδο, σύνθετων και προβληματικών καταστάσεων που αντιμετωπίζονται στην ρουτίνα.

Ποιοτικός Έλεγχος

Στα πλαίσια του αρχικού σκοπού του κέντρου, για την παροχή όσο το δυνατόν πληρέστερων και επιστημονικά τεκμηριωμένων υπηρεσιών υγείας, μέσω συνεχούς διασφάλισης ολικής ποιότητας με χρήση υπερσύγχρονου, διαρκώς βελτιούμενου βιοϊατρικού εξοπλισμού, πιστοποιημένων αντιδραστηρίων και διεθνώς αποδεκτών πρωτοκόλλων ανάλυσης, το κέντρο LOCUS-MEDICUS, είναι ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ κατά ISO 9001:2008 από την TUV HELLAS (αρ. πιστ. 041080057) ώστε να διασφαλίζει στο μέγιστο την ποιότητα και την ασφάλεια των εξειδικευμένων παρεχόμενων υπηρεσιών για την πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των πελατών. (Λεπτομέρειες για τους ποιοτικούς ελέγχους, τις πιστοποιήσεις και τις διαπιστεύσεις της LOCUS-MEDICUS μπορείτε να βρείτε εδώ). Ακολουθώντας τα πρότυπα, τις συγκεκριμένες προδιαγραφές και απαιτήσεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τόσο των ασθενών, όσο και του συνόλου των αποδεκτών των υπηρεσιών του Διαγνωστικού Εργαστηρίου.
Επιπλέον, η εταιρία LOCUS MEDICUS είναι ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΣΥΔ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2007 (αρ. πιστ. 621)  και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 (αρ. πιστ. 737), για σειρά εξετάσεων Μοριακής Διαγνωστικής, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία LOCUS MEDICUS δεσμεύεται να στηρίξει τη λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας που έχει εγκατασταθεί και να βελτιώνει διαρκώς την αποτελεσματικότητά του, παρέχοντας όλα τα μέσα για τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, την τήρηση άριστης υποδομής, την επιστημονική ανάπτυξη, την τήρηση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού, την τήρηση ορθής επαγγελματικής πρακτικής, την τήρηση των κανόνων της διεθνούς αποδεκτής επιστημονικής δεοντολογίας, την διασφάλιση της εχεμύθειας του προσωπικού για τα δεδομένα των πελατών και τη διασφάλιση της ποιότητας των εξετάσεων που διενεργεί.

Με σκοπό την εξασφάλιση της διαρκούς υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών το Κέντρο μας είναι μέλος των κάτωθι προγραμμάτων εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου: • WHO GLOBAL HPV LABORATORY NETWORK • EUROPEAN HPV TEST EXTERNAL QUALITY ASSURANCE SCHEME • CYSTIC FIBROSIS EUROPEAN NETWORK • COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS • INSTAND-EUROGENTEST EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT SCHEME • UK NEQAS FOR MOLECULAR DIAGNOSIS OF MYCOBACTERIA • UK NEQAS FOR LEUCOCYTE IMMUNOPHENOTYPING • UK NEQAS FOR MOLECULAR MICROBIOLOGY •

Ερευνητικό έργο

Η προσφορά της LOCUS-MEDICUS στην Ελληνική και την Διεθνή επιστημονική κοινότητα αποδεικνύεται εμπράκτως με περισσότερες από 20 διεθνείς (και 8 Ελληνικές) δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και με περισσότερες από 30 συμμετοχές σε Ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια (3 βραβεία συνεδρίων). (Λεπτομέρειες για το ερευνητικό έργο της LOCUS-MEDICUS μπορείτε να βρείτε εδώ).

Επίσης, η εκτενής ερευνητική δραστηριότητα των εργαστηρίων LOCUS-MEDICUS συμπεριλαμβάνει μεγάλο αριθμό επιστημονικών συνεργασιών σε διαγνωστικό και ερευνητικό επίπεδο με διεθνείς οργανισμούς και Ελληνικά Πανεπιστήμια,   Ιδρύματα και Νοσοκομεία. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από τις σημαντικότερες ερευνητικές συνεργασίες των τελευταίων ετών:

 • Π.Ο.Υ. (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας): Δημιουργία του Παγκόσμιου Εργαστηριακού Δικτύου για την ανίχνευση και τυποποίηση του HPV.
 • Π.Ο.Υ. : Αξιολόγηση των Μοριακών αναλύσεων του CMV.
 • Π.Ο.Υ. : Αξιολόγηση των Μοριακών αναλύσεων του EBV.
 • Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών και το Νοσοκομείο “ΣΩΤΗΡΙΑ”: “Μελέτη της έκφρασης δεικτών φυσικής ανοσίας σε ασθενείς με φυματίωση” και “Μοριακή μελέτη της ανάλυσης γονοτύπων Μυκοβακτηριδίων στην Ελλάδα”.
 • Πανεπιστήμιο Θράκης, Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και Πανεπιστήμιο Αθηνών: “Συσχέτιση μεταξύ χλαμυδίων και ερπητοϊών με την εμφάνιση μυοκαρδίτιδας ”.
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομέιο και Πανεπιστήμιο Αθηνών: “Σύγκριση μεθόδων γονοτύπησης HPV στην Ελλάδα”.
 • Οφθαλμιατρείο Αθηνών και Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο  Αθηνών: “Συσχέτιση πολυμορφισμών του γονιδίου LOXL1 σε έλληνες ασθενείς με Ψευδοαποφολιδωτικό Σύνδρομο”.
 • Σειρά ερευνητικών πρωτοκόλλων με τα Νοσοκομεία Ευαγγελισμός, Βούλας και Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού”.

Τέλος, η εταιρεία LOCUS-MEDICUS στηρίζει τους νέους Έλληνες επιστήμονες θέτοντας στην διάθεσή τους τόσο την υλικοτεχνική υποδομή των εργαστηρίων της, όσο και την τεχνογνωσία των στελεχών της. Εμπράκτως αυτό αντιστοιχεί σε:

 • Άμεση συμμετοχή σε 7 Διδακτορικές διατριβές νέων επιστημόνων.
 • 3 Εκπονήσεις πειραματικών εργασιών (Masters) μεταπτυχιακών φοιτητών  (Το ένα με διάκριση και χρηματικό έπαθλο).
 • 2 Placement φοιτητών από Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας.
 • Προσκλήσεις επιστημόνων της LOCUS MEDICUS για ανάπτυξη διαλέξεων σε περισσότερες από 60 επιστημονικές συναντήσεις μεταπτυχιακού επιπέδου.
 • Μεγάλος αριθμός πρακτικών ασκήσεων τελειοφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Η ποιότητα, η ασφάλεια και η καινοτομία οδηγούν την επιχείρηση σε μακροπρόθεσμα  οφέλη, τα οποία είναι πάντοτε σημαντικότερα από τα βραχυπρόθεσμα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι επενδύσεις της επιχείρησης LOCUS MEDICUS AIE μέχρι σήμερα, έχουν επιτευχθεί με ίδια κεφάλαια, καθώς και με χρηματοδοτική Κρατική και Ευρωπαϊκή ενίσχυση από τα  Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ 2007-2013 για την ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Τριτογενούς Τομέα για δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.

Πρωτοπορία

Οι επιτυχίες του τμήματος διερεύνησης της γυναικείας και της ανδρικής υπογονιμότητας καθιέρωσαν από νωρίς το συγκεκριμένο ιατρείο και στην συνέχεια το γυναικολογικό ιατρείο του κέντρου.

Επικοινωνία

Λεωφόρος Μεσογείων 246 Χολαργός (παράδρομος Μεσογείων, πάνω από τράπεζα Πειραιώς, δίπλα στο μετρό Χολαργού)

2106544444, 2106981350, 2106981370, 2106981332, 2106981335
(fax) 2106996870

Search